ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

DZIECIĘCA PIŁKA RĘCZNA

Już po raz trzeci Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza szkoły do wzięcia udziału w Programie „DZIECIĘCA PIŁKA RĘCZNA”, który kierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I – III. Kontynuowany będzie również program adresowany do uczniów i nauczycieli klas czwartych pod nazwą: „SZCZYPIORNIAK IV”

Nowością jest projekt, który wspólnie przygotowuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Ręcznej w Kielcach Odbiorcą tych działań będą uczniowie klas V szkół podstawowych naszego województwa. O szczegółach tego programu poinformujemy w terminie późniejszym.

Główny cel powyższych działań to wsparcie świętokrzyskich szkół w zakresie poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego, a co za tym idzie promocja aktywności fizycznej wśród uczniów klas I – V szkól podstawowych.

Patronat honorowy nad projektami objęli: Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Pan Andrzej Kraśnicki, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik.