ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

Kursokonferencja trenerów OSPR 23-25.11.2018 r.

Kursokonferencja trenerów OSPR – INFORMACJE:

Termin: 23-25.11.2018 r.
Miejsce: Kielce
Zakwaterowanie i wyżywienie w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie 3x dziennie
Uczestnicy: 230 osób – kursokonferencja dedykowana jest trenerom OSPR z licencją A i B oraz w przypadku wolnych miejsc instruktorom OSPR.
Uprawnienia: udział w konferencji będzie uprawniał do ubiegania się o wydanie licencji trenerskiej ZPRP kategorii B lub C.

Udział w kursokonferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu we własny zakresie, np. na koszt jednostek delegujących.

Koszty kursokonferencji są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Tematyka:

Psychologiczne aspekty treningu sportowego
Ćwiczenia unilateralne
Budowanie prawidłowych wzorców ruchowych
Zawsze na trening. Wskazania i przeciwwskazania lekarskie do udziału w treningu sportowym.
Organizacja obrony
Trening tlenowy
Założenia do organizacji szkolenia OSPR
Nowe funkcjonalności e-systemu OSPR

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kursokonferencji.

Potwierdzenia udziału zbierane są w e-Systemie OSPR do 09 listopada 2018 r.