ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

Seminarium dla trenerów z licencje B i C – podsumowanie

W dniach 30.08 – 1.09 Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej był organizatorem seminarium  trenerów na licencje ,,B’’ i ,,C’’.

Pierwszego dnia uczestnicy zajęć brali udział w wykładzie Ryszarda Mańki wiceprezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej: Etyka w sporcie. Kodeks etyki trenera w piłce ręcznej.

Po wykładzie trenerzy mogli analizować prowadzenie zespołu Korona Handball, prowadzonego przez Pawla Tetelewskiego (trener Tetelewski prowadził cały mecz z mikrofonem). Po zakończeniu spotkania dokonano analizy i omówienia meczu.

Przed meczem mieliśmy bardzo miłą uroczystość. Igor Dębski po 20 latach sędziowania w parze z Arturem Rodackim zakończył karierę sędziowską. Obaj panowie otrzymali oficjalne podziękowania z rąk Wiceprezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej, Ryszarda Mańki oraz Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej ŚZPR Tomasza Olesińskiego.

Trenerzy mieli okazję uczestniczyć również w zajęciach dotyczące szkolenia bramkarzy , które poprowadził Tomasz Błaszkiewicz,  kształtowanie prawidłowej techniki poruszania się wraz ze zmianą kierunku biegu(zajęcia prowadził Mariusz Skuta).

Kolejnymi tematami zajęli się pracownicy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, dyrektor sportowy Damian Drobik (Tendencje rozwojowe w piłce ręcznej mężczyzn na podstawie analizy turniejów
finałowych MŚ od roku 2007) i dyrektor ds. Rozgrywek ZPRP, Mirosław Baum (Przepisy gry; aktualne interpretacje wybranych sytuacji w grze).
Ostatnie sobotnie zajęcia poprowadził Dominik Bonisławski, statystyk współpracujący z kadrą narodową kobiet (Rola statystyka w szkoleniu sportowym; prezentacja praktycznych zastosowań
programów używanych w szkoleniu centralnym ZPRP).
Ostatniego dnia seminarium odby ły się zajęcia prowadzone przez trenera reprezentacji Polski mężczyzn Patryka Rombla (Nauka elementów gry i współpracy w obronie w formie zabaw i w formie ścisłej. Nauka gry 2×2 z obrotowym).

Ostatnim prowadzącym zajęcia podczas szkolenia był Rafał Bernacki – trener SMS ZPRP Kielce (0 Organizacja gry w ataku pozycyjnym przeciwko różnym ustawieniom w obronie).