ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

Spotkanie Zarządów ŚZPR i KS VIVE Handball Kielce S.A./ KS VIVE Kielce

Dnia 7 stycznia 2020 roku w siedzibie Klubu KS VIVE Handball Kielce S.A./ KS VIVE Kielce odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Klubu KS VIVE Handball Kielce S.A./ KS VIVE Kielce i Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. Głównymi tematami dyskusji były: 1. współpraca pomiędzy świętokrzyskimi  klubami uczestniczącymi w rozgrywkach lig państwowych; 2. koncepcja wspólnego działania w zakresie promocji i marketingu naszej dyscypliny sportowej;
3. stworzenie strategii działań w upowszechnianiu piłki ręcznej we wszystkich środowiskach naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem już istniejących projektów tj. Małej Ligi Piłki Ręcznej (Fundacja Vive Serce dzieciom) i Dziecięca Piłka Ręczna (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli); 4. doskonalenie kadry szkoleniowej w postaci seminariów, konferencji, staży i zajęć obserwowanych.

Zarząd Klubu KS VIVE Handball Kielce S.A./ Klubu Sportowego VIVE Kielce i Zarząd Świętokrzyskiego Związku Pilki Ręcznej informują, że w toku dyskusji pojawiło się wiele spraw i wątków wymagających ciągłego reagowania i działania. W tej sytuacji Zarządy Klubu KS VIVE Handball Kielce S.A./ Klubu Sportowego VIVE Kielce i Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej deklarują permanentną
i dynamiczną współpracę dla dobra Świętokrzyskiej Piłki Ręcznej.

 

 

 

Prezes                                                                                                                            Prezes

Klubu KS VIVE Handball Kielce S.A.                                                          Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej

Klubu Sportowego VIVE Kielce

Bertus Servaas                                                                                                       Stanisław Hojda