ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

Spotkanie u Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Dnia 21 stycznia odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego z Zarządem Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej.

W trakcie spotkania omawiano bieżącą sytuację piłki ręcznej w Województwie Świętokrzyskim.

Zadeklarowano wzajemne kontakty i współpracę na rzecz dyscypliny, tak popularnej w naszym województwie.