ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

Warsztaty szkoleniowe – „ Zabawy z piłkami – podstawowe elementy techniczne i taktyczne piłki ręcznej”

W połowie stycznia styczniu 2020 roku w hali sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyły się warsztaty
szkoleniowe pn. „Zabawy z piłkami – podstawowe elementy techniczne i taktyczne piłki ręcznej”. Zajęcia przeprowadzone
przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Wychowania
Fizycznego w Gminie Chęciny, skierowane były dla nauczycieli nauczania po czątkowego oraz nauczycieli wychowania
fizycznego z terenu gminy Chęciny oraz powiatu kieleckiego.
Przybyłych nauczycieli powitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski.
Podczas zajęć nauczyciele poznali podstawowe gry i zabawy oraz elementy techniki i taktyki gry w mini piłce
ręcznej. Nauczyciele aktywnie uczestnicząc w szkoleniu wykonywali ćwiczenia z piłkami, rozegrano mecz analizując
przepisy gry obowiązujące w „ Dziecięcej piłce ręcznej”.
Warto przypomnieć , że projekt ŚCDN „ Dziecięca piłka ręczna” , „Szczypiorniak IV” skierowany jest dla dzieci klas
I-III oraz IV szkoły podstawowej. Najważniejszą korzyścią dla uczestników programu jest wparcie świętokrzyskich szkół
w zakresie poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym, a co za tym idzie – promocja
aktywności fizycznej wśród najmłodszych uczniów. Placówki uczestniczące w projekcie otrzymały sprzęt sportowy
w postaci piłek oraz bramek. Zwieńczeniem działań będą turnieje powiatowe oraz finał , który odbędzie się w czerwcu 2020
roku w Hali Legionów w Kielcach. Program od początku wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
przeznaczając środki na jego całkowite sfinansowanie.
Koordynator Sportu w Gminie Chęciny
Dariusz Gorzelak