ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

VI Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów na VI Międzynarodową Konferencję Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole” pod hasłem: „Droga do mistrzostwa” Kielce, 15–17 czerwca 2020 r.

Już po raz szósty w Kielcach – stolicy polskiego szczypiorniaka, spotkają się nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy. Konferencja na stałe wpisała się w kalendarz szkoleń Związku Piłki Ręcznej w Polsce i European Handball Federation. Wypowiedzi uczestników poprzednich edycji utwierdzają nas w przekonaniu, że konferencja to nie tylko możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i próba znalezienia rozwiązań własnych problemów szkoleniowych, ale również okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą, sposobność spotkania się z koleżankami i kolegami, których łączy piłka ręczna.

Hasłem konferencji jest „Droga do mistrzostwa”, którą chcemy razem prześledzić na każdym etapie szkolenia, od dziecka do seniora.

Zapraszając Państwa do Kielc, pragniemy zapewnić, że kadra wykładowców dobrana ze szczególną starannością zagwarantuje wysoki poziom szkolenia i wyposaży Państwa w wiedzę opartą o najnowsze osiągniecia w nauczaniu i treningu piłki ręcznej dzieci i młodzieży.

Organizatorzy

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 • Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej.

     

Cele

 • Ukazanie walorów piłki ręcznej, jako dyscypliny sportowej wspomagającej wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na każdym etapie rozwoju.
 • Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej.
 • Wymiana informacji, dyskusja.
 • Możliwość uzyskania licencji trenerskiej B i C.
 • Integracja środowiska nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów.

Część wykładowa i zakwaterowanie uczestników

 • Hotel Binkowski****, 25−043 Kielce, ul. Szczepaniaka 42, http://binkowskihotel.pl/
 • Pokoje dwu- i trzyosobowe. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Za pokój jednoosobowy dopłata 150 złotych.

Warsztaty

Hala Legionów, 25−093 Kielce, ul. Leszka Drogosza 2 (w bezpośredniej bliskości Hotelu Binkowski), http://mosir.kielce.pl/obiekty.php?oPath=4&obiekt_id=12

W czasie zajęć warsztatowych wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy.

ZAPISY

 • Każdy uczestnik musi dokonać rejestracji. Link do rejestracji
 • Każdy uczestnik musi dokonać wpłaty w wysokości 700 złotych do dnia 15 maja 2020 r. na konto Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej.

Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej
ul. Krakowska 72, 25−701 Kielce
Konto bankowe: 53 1540 1014 2005 9116 0711 0001

Z dopiskiem: „Piłka ręczna w szkole” – imię i nazwisko uczestnika

NIP: 959-08-97-443
REGON: 290752175

 • Opłata za udział w konferencji bez korzystania z noclegów wynosi 450 złotych.
 • Dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 150 złotych.
 • W przypadku pytań odnośnie wpłat prosimy o kontakt: Jakub Skorupa, e-mail: jskorupa@szpr.kielce.pl

Uwaga
W przypadku, kiedy koszty uczestnictwa w konferencji pokrywa szkoła lub inna placówka, konieczne jest wypełnienie „Pisma o wystawienie faktury” (Do pobrania: Pismo o wystawienie faktury), zeskanowanie i odesłanie go do Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach pocztą elektroniczną na adres: jskorupa@szpr.kielce.pl

Każde „Pismo o wystawienie faktury” musi być potwierdzone podpisami i pieczątkami dyrektora i głównego księgowego szkoły lub placówki delegującej i zawierać numer NIP. Dokonanie powyższych formalności jest konieczne, by zostać umieszczonym na liście uczestników.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronach: www.scdn.plwww.szpr.kielce.pl

Dane organizatora w sprawach opłat
Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej
ul. Krakowska 72
25−701 Kielce
Jakub Skorupa
e-mail: jskorupa@szpr.kielce.pl

Dane organizatora w sprawach programowych i zakwaterowania
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25−431 Kielce
Jolanta Sabat, e-mail: jolanta.sabat@scdn.pl
Tomasz Kościak, e-mail: tomasz.kosciak@scdn.pl
tel. 41 362 45 48, w. 125