ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

SMS w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór do klas