ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

Zmarła Mama Mateusza i Huberta Korneckich

Z  ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Małgorzaty Korneckiej.

W imieniu zawodników, działaczy i Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej składamy wyrazy głębokiego współczucia Mateuszowi , Hubertowi oraz całej Rodzinie.