NOWY ZARZĄD

cover

Pierwsze posiedzenie wybranego w dniu 19.12.2023r. Zarządu ŚZPR odbędzie się 4.01.2024r. w siedzibie Związku. Na tym posiedzeniu Nowy Zarząd ukonstytuuje się, co skutkować będzie uaktualnieniem składu zarządu z przypisaniem odpowiednich funkcji.