ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
+48 41 335 80 44

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej

MARIAN GRZESIK – PREZES HONOROWY

STANISŁAW HOJDA – Prezes

ROMAN WOŁOWIEC – Wiceprezes ds. organizacyjnych

ANDRZEJ KOS – Wiceprezes ds. promocji

GRZEGORZ TKACZYK – Wiceprezes ds. szkoleniowych i kontaktów z zagranicą

TADEUSZ DZIEDZIC – Wiceprezes ds. sportowych

JACEK WOŁOWIEC – Członek Zarządu

TOMASZ OLESIŃSKI – Członek Zarządu

SŁAWOMIR KOŁODZIEJ – Członek Zarządu

RADOSŁAW WASIAK – Członek Zarządu

RYSZARD MAŃKO – Członek Zarządu

KAROL SZEWCZYK – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

WOJCIECH PARTYKA – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ZBIGNIEW STĘPIEŃ – Członek Komisji Rewizyjnej

DARIUSZ GORZELAK – Członek Komisji Rewizyjnej

KOMISJA DS. PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ

IGOR DĘBSKI – Przewodniczący

MONIKA KNAPIK – Członek

TOMASZ RADOWIECKI – Członek

DOMINIK GRZELA – Członek

KOMISJA DS. ODZNACZEŃ I NAGRÓD

JACEK WOŁOWIEC – Przewodniczący

WOJCIECH DĘBSKI – Członek

MARIOLA KUBUŚ – Członek

GRZEGORZ TKACZYK – Członek

ANDRZEJ KOS – Członek