ZMIANA W PLANIE ZAJĘĆ W DNIACH 14-16.01.2021 W RAMACH KURSU INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZNEJ C

Poniżej  zmodyfikowany  harmonogram najbliższego zjazdu w dniach 14-16.01.2022.

 

14.01.2022 piątek

17:15 – 18:45  Interpretacja przepisów sędziowanie – Igor Dębski

19:00 – 20:30 Fizjologia sportu – mgr Mariusz Skuta

 

15.01.2022 sobota

09:00 – 10:30 –Nowoczesna odnowa biologiczna – mgr Tomasz Mgłosiek

10:45 – 12:15 – Kształtowanie zdolności komunikacji społecznej – mgr Ryszard Mańko

13:30 – 15:00 – Nazewnictwo obowiązujące w piłce ręcznej –  mgr Radosław Wasiak

15:15 – 16:45 – Psychologia sportu – mgr Agnieszka Żak

 

16.01.2022 niedziela

9:00 – 10:30 – Plażowa piłka ręczna –  Igor Dębski

10:45 – 12:15 – Anatomia funkcjonalna – mgr Katarzyna Skurska

12:30 – 14:00 – Psychologia sportu – mgr Agnieszka Żak

 

Miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90

Sala: patio

Zajęcia teoretyczne – nie obowiązują stroje sportowe